Avtalebok online dating hadajuban online dating

I tillegg kan man gjøre avtale direkte med laboratoriet for få utført avtalte laboratoriekontroller utenom legetime.

Så kom Venus-passasjen i 2004, som fikk mye oppmerksomhet også her i Norge. Banen til Venus heller imidlertid 3,4 grader i forhold til jordbanen, så når Venus passerer mellom Sola og Jorda hvert 1,6 år, er den enten litt over eller under Sola på himmelen.Fenomenet ble oppdaget allerede i 1761 og var det første sikre bevis på at Venus har en atmosfære.Hjalp astronomene bestemme størrelsen på universet I 1619 publiserte den tyske astronomen Johannes Kepler den siste av tre revolusjonerende lover som beskriver planetenes bevegelser rundt Sola. lov og planetenes omløpstider rundt Sola (noe man kjente) kunne man enkelt bestemme de avstandene fra Sola til planetene.Når Venus befinner seg delvis utenfor solranden, kan man med et godt teleskop se en svakt lysende bue rundt den delen av planetskiven som er utenfor randen.Årsaken er at sollyset blir brutt i de øvre atmosfærelagene rundt Venus og gjør at disse ser ut til å lyse.

Leave a Reply